De mooie ranke toren kijkt verwonderd naar de groene tuin.

Vroeger een straatje met smidse, nu een binnentuintje waar

hartig de stemmen weerklinken bij het genieten van het ontbijt in de zon.

Waar is de tijd ?

Nu ben je het hartje van alegria geworden.

DE TUIN

A L E G R I A

S t .  J a k o b s s t r a a t   3 4

8 0 0 0  B r u g g e

a l e g r i a h o t e l @ m e . c o mT e l :  + 3 2  5 0  3 3 . 0 9 . 3 7

F a x :  + 3 2  5 0  3 4 . 7 6 . 8 6

choose your language:  NL  EN  FR